PUBLIKACE

Monitoring duševního zdraví na vysokých školách, NUDZ, AVŠP  2023.

SNOP – studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu:

Články v UNIVERSITAS: