PUBLIKACE

Michaela Šmídová, Filip Bláha: Potřebnost psychoterapie v rámci poradenských pracovišť na vysokých školách, CSVŠ 2023.

SNOP – studijní neúspěšnost s ohledem na přechod ze střední na vysokou školu:

Články v UNIVERSITAS: