MISE

        Ještě nedávno představovalo vysokoškolské poradenství opomíjenou oblast vysokoškolských politik a vzdělávacích strategií. Jeho tradiční vnímání jako pouhé podpůrné pomoci pro ty, kteří studium tzv. „nezvládají“ vytvářelo zkreslenou představu o možnostech jeho využití i o jeho skutečném přínosu pro studenty a akademiky. Až vývoj posledních let, podpořený krizí vyvolanou pandemií covidu-19, ukázal na potřebu nastavení kvalitních a udržitelných poradenských struktur v rámci vysokých škol. Protože poradenství pouze nepomáhá, ale posouvá a zkvalitňuje studium jako takové. Studentům dává mimo jiné možnost lépe se orientovat v novém prostředí a pedagogům i vysokým školám poskytuje zpětnou vazbu výuky a nabízených oborů. A to je jen jeden z mnoha přínosu poradenství k dlouhodobému zajišťování kvality vysokoškolského studia.

        V Centru pro studium vysokého školství (CSVŠ) jsme se proto rozhodli učinit z poradenství výzkumné téma a nabídnout akademické i laické veřejnosti naše výstupy k dispozici. A co nabízíme? Především tematické články, závěry z konferencí a workshopů, ale i celé publikace či studie ke stažení. V neposlední řadě také tvrdá data sesbíraná v rámci našich projektů. Naše mise je jasná: zviditelnit vysokoškolské poradenství, poukázat na jeho prospěšnost a odpovědným činitelům nabídnout kvalitní podklady pro jeho další rozvoj. Protože bez kvalitního poradenství není kvalitního vysokého školství!

Filip Bláha, Michaela Šmídová

Poradenství CSVŠ

Projekt realizuje Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. s přátelskou podporou FES / Friedrich-Ebert-Stiftung, zastoupení v České republice.

Data, data, data…

Data a poradenství – jak jde tohle dohromady? Více, než si možná myslíte. Kvalitní data nám umožní získat více než plastický obraz současného vysokoškolského poradenství. Kde ale brát a nekrást? V rámci prosincového workshopu na Univerzitě Konštantína Filosofa v Nitře jsme kromě aktuálních poradenských výzev v ČR přiblížili možné zdroje dat pro pracovníky poradenských center a vedení univerzit. Naši prezentaci společně s krátkou anotací celého workshopu najdete pod AKCE.

Workshop „Quo vadis“ poradenské centrá na vysokých školách?

V prosince 2022 uspořádalo Študentské centrum Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre workshop, který nabídl přehled aktuálních poradenských projektů na vybraných slovenských vysokých školách. Více na AKCE

 

Aktuálně finišujeme s projektem kvantitativního šetření poradenských pracovišť, který jsme realizovali v rámci projektu CRP. Těšíme se, až vám představíme výsledky! Mezitím se můžete seznámit s výsledky staršího projektu SNOP věnovaného problematice přechodu ze SŠ na VŠ a studijní neúspěšnosti (viz PROJEKTY a PUBLIKACE).

Autoři

Dlouhodobě se zabýváme všemi možnými aspekty českého vysokého školství. Otázka vysokoškolského poradenství pro nás představuje nejen badatelskou výzvu se zajímavým potenciálem. Téma chápeme jako zásadní pro další rozvoj českého vysokého školství. Proto se mu věnujeme a chceme se s vámi podělit o získané poznatky!

Dr. Filip Bláha

Věnuje se výzkumu studijních nerovností, přechodu ze SŠ na VŠ a fenoménu vysokoškolského poradenství.Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.

Zaměřuje se na problematiku hodnot vysokoškoláků, dále na klasifikaci a žebříčky hodnocení vysokých škol a sociální soudržnost české společnosti v celoevropském kontextu.