AKCE

2022 : Workshop „Quo vadis“ poradenské centrá na vysokých školách?

V prosinci 2022 uspořádalo Študentské centrum Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre workshop, který nabídl přehled aktuálních poradenských projektů na vybraných slovenských vysokých školách.

Rádi jsme přijali pozvání, abychom slovenským kolegům představili aktuální výzvy spojené s vysokoškolským poradenstvím v ČR a inspirovali je v možnosti využívat data pro jejich každodenní činnost (prezentace viz níže).

Kromě jiného jsme se seznámili se zajímavými poradenskými projekty pro různé cílové skupiny, které aktuálně slovenské VŠ realizují. Například Univerzita Pavla Josefa Šafarika v Košicích nabízí podporu studentům formou tzv. buddy programu, kdy vybraní studenti pomáhají svým vrstevníkům v adaptaci na vysokoškolské prostředí a v otázkách duševního zdraví. Více k programu naleznete zde: https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/buddy-program

Naopak coworkingový projekt Slovenské poľnohospodárské univerzity v Nitře cílí na sdílení know-how mezi studenty a zástupci praxe a na vytváření prostorů a podmínek pro realizaci studentských projektů. Více o projektu zde: https://cowork.uniag.sk

Akce nám nabídla možnost lépe poznat aktuální výzvy slovenského poradenství a seznámit se s jeho aktéry. Ukázalo se, že výzvy jako financování, či legislativní ukotvení poradenství jsou neméně aktuální také ve slovenském prostředí. Rádi bychom v započaté spolupráci pokračovali. O případných společných projektech či konferencích vás budeme včas informovat!

2022 : Online workshop Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou

CSVŠ ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta uspořádalo online workshop k představení nové studie Dr. Filipa Bláhy Vysokoškolské poradenství v ČR. Mezi strategií a realitou.

Studie vychází ze závěrů dvou mezinárodních workshopů, které CSVŠ uspořádalo v letech 2020 a 2021 ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta. V centru zájmu studie stojí Strategický záměr ministerstva školství pro oblast vysokých škol na období od roku 2021, jehož cíle a priority jsou bez dobře nastaveného vysokoškolského poradenství jen stěží dosažitelné. Na dvou konkrétních případech – přechodu a psychologickém poradenství – studie přibližuje aktuální výzvy směrem k poradenské komunitě a také to, jak se na nich podepsala epidemie covidu-19. Poslední část je věnována otázce efektivního financování poradenských aktivit.

Partnerem studie je Asociace vysokoškolských poradců (AVŠP) a mediální partnerství nad ní převzal magazín vysokých škol UNIVERSITAS. 

Studie je dostupná ke stažení v PUBLIKACE. Zde najdete také její kratší německou verzi Quo vadis Hochschulberatung? Ein Beitrag zur aktuellen Situation der Hochschulberatung in der Tschechischen Republik. V tištěné podobě si českou studii můžete objednat u autora na adrese blaha@csvs.cz.

Záznam workshopu:

2021 : Online workshop O poradenství pozitivně! Vysokoškolské poradenství (nejen) v době covidu

V květnu 2021 se uskutečnil mezinárodní online workshop O poradenství pozitivně! Vysokoškolské poradenství (nejen) v době covidu. Šlo o volné pokračování úspěšné akce z konce minulého roku Efektivní poradenství = efektivní vysoké školství, která zaznamenala nebývale pozitivní ohlas.

Workshop připravilo CSVŠ ve spolupráci s Asociací vysokoškolských poradců (AVŠP) za finanční podpory Nadace Friedricha Eberta. O své zkušenosti, postřehy a aktuální poradenské projekty se kromě zástupců AVŠP podělili také zahraniční hosté z Technické univerzity v Drážďanech, spolku ArbeiterKind.de, Univerzity v Innsbrucku a Univerzity v Nitře.

Dopoledne představili zahraniční hosté a zástupci AVŠP aktuální stav vysokoškolského poradenství v jednotlivých zemích. Poté následovaly praktické příspěvky k třem tematickým blokům, které jsme vybrali ve spolupráci s členy AVŠP. TU Drážďany představilo např. svůj inovativní koncept tzv. Podzimní univerzity, která má umožnit studentům prvních ročníků snazší socializaci na VŠ; Univerzita v Nitře seznámila posluchače se svým aktuálním konceptem zdravotního poradenství, který míří jak na studenty, tak jejich rodinné příslušníky. Kromě jiného představil svoji práci také spolek Nevypusť Duši, či studentské podpůrné skupiny. I do ostatních příspěvků se ve větší míře zapojili studenti, aby z vlastní zkušenosti poreferovali o tom, jak poradenskou praxi vnímají.

Cílem akce bylo vzájemné sdílení poradenského know-how a zahraniční praxe. Nevyhnuli jsme se ani aktuálním výzvám, které do vysokoškolského poradenství vnesla pandemie covidu-19.

Program workshopu

Prezentace ke stažení:

I. Představení poradenské praxe v jednotlivých zemích

II. Podpora studentů při přechodu na VŠ

III. Zdraví studentů (duševní i fyzické)

IV. Zapojení externích subjektů do poradenské praxe na VŠ

2020 : Online workshop Efektivní poradenství = efektivní vysoké školství?

V listopadu 2020 proběhl online workshop k aktuálním trendům a zahraniční praxi ve vysokoškolském poradenství.

Workshop se uskutečnil s podporou pražské pobočky Nadace Friedricha Eberta. Ve třech prezentacích představili zahraniční hosté, Technická univerzita Drážďany, Vysoká škola Žitava/Zhořelec a spolek ArbeiterKind.de, svoji poradenskou činnost a aktuální projekty.

Videozáznam celé akce v češtině: