AUTOŘI

        Dlouhodobě se zabýváme všemi možnými aspekty českého vysokého školství. Otázka vysokoškolského poradenství pro nás představuje nejen badatelskou výzvu se zajímavým potenciálem. Téma chápeme jako zásadní pro další rozvoj českého vysokého školství. Proto se mu věnujeme a chceme se s vámi podělit o získané poznatky!

Dr. Filip Bláha

Věnuje se výzkumu studijních nerovností, přechodu ze SŠ na VŠ a fenoménu vysokoškolského poradenství.

V CSVŠ působí od roku 2019. Věnuje se výzkumu studijních nerovností, přechodu ze SŠ na VŠ a fenoménu vysokoškolského poradenství. K tomuto tématu uspořádal mimo jiné dva mezinárodní workshopy, jejichž cílem bylo právě zvýšit povědomí o vysokoškolském poradenství. Na základě zkušeností z workshopů publikoval dvě studie o aktuálních výzvách českého vysokoškolského poradenství. Pravidelně publikuje v magazínu vysokých škol UNIVERSITAS.

Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D.

Zaměřuje se na problematiku hodnot vysokoškoláků, dále na klasifikaci a žebříčky hodnocení vysokých škol a sociální soudržnost české společnosti v celoevropském kontextu.

Zaměřuje se na problematiku hodnot vysokoškoláků, dále na klasifikaci a žebříčky hodnocení vysokých škol a sociální soudržnost české společnosti v celoevropském kontextu.